Grga, pazi kak' guraš! – priča o jednom histrionskom ljetu

Prošlo je već prek' 30 godina kaj su se Tkalča i Opatovina preobrazile od tihog okruženja u kojem su jedina buka bili dječji glasovi. Čak vam ne mogu reći da se posebno sjećam buke Dolca. To je bio samo jedan žamor, u jutarnjem dijelu dana. U stvari, više se sjećam velikog broja ljudi koji su prolazili Opatovinom nego glasova. I danas jasno vidim ljude koji idu prema placu, toliko jasno da mi se ponekad čini kako ipak negdje postoji fotografija baš s tim uspomenama. Gospođa s